Werkgroep Integrale Tooling – locatie Utrecht

Samen met gemeenten denkt de IBD na over een bruikbare, praktische methode voor de bepaling van risico’s voor organisatie en betrokkenen en de ontwikkeling van tooling die dit proces ondersteunt.  Op 24 januari jongstleden is de werkgroep voor het eerst bij elkaar geweest. Er zijn 2 subwerkgroepen gevormd, te weten:

  • Subwerkgroep 1, deze groep is meer privacygericht en houdt zich bezig met de inhoud en logica van enkele privacy vragenlijsten.
  • Subwerkgroep 2, deze groep houdt zich vooral bezig met de methode van risicoanalyse voor zowel betrokkenen als organisatie.

Vragen of input voor de werkgroep? Neem dan contact met ons op via [email protected] onder vermelding van “werkgroep Integrale Tooling”