Webinar verhogen digitale weerbaarheid en procesautomatisering

Op 21 juni verzorgt de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG de webinar verhogen digitale weerbaarheid en procesautomatisering. Deelnemers maken kennis met de aanpak die de IBD heeft ontwikkeld om de digitale weerbaarheid te verhogen (VDW). Centraal staat de vraag hoe deelnemers de kennis en inzichten kunnen vertalen naar procesautomatisering. Want net als kantoorautomatisering, vereist procesautomatisering ook passende beveiliging. Wat verstaan we precies onder procesautomatisering? En wat is daar zo specifiek aan als het gaat om het verhogen van de digitale weerbaarheid? Hoe kunnen de VDW-modules die de IBD heeft ontwikkeld hieraan bijdragen?

Aanmelden

Wil je erbij zijn? Registreer je dan via de website www.weerbaredigitaleoverheid.nl en meld je aan voor deze sessie. We zien uit naar je deelname! Dit webinar vindt plaats in het kader van het Overheidsbreed Cyberprogramma. #cybersecurityoverheid