Webinar privacy passend onderwijs en sociaal domein

Op 8 december a.s. organiseren het Steunpunt Passend Onderwijs, het Nederlands Jeugdinstituut en de VNG een webinar over privacyvraagstukken in de samenwerking tussen gemeente, passend onderwijs en jeugdhulp. Na twee korte inleidingen vanuit het perspectief van passend onderwijs en de gemeente (sociaal domein) is er veel ruimte voor het stellen van vragen door de deelnemers.

Het webinar is extra interessant, omdat deelnemers van verschillende domeinen (onderwijs en gemeente) elkaars dilemma’s kunnen horen en van elkaar kunnen leren

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.
Aanmelden kan via het inschrijfformulier