Webinar Informatiesamenleving

Tijdens een webinar Informatiesamenleving gaat Nathan Ducastel (directeur VNG Realisatie – VNG Beleid- Informatiesamenleving) in gesprek met een aantal gastsprekers over de informatiesamenleving.   

Nausikaä Efstratiades (hoofd IBD van de VNG) en de Burgemeester van Hollands Kroon, Rian van Dam, nemen het onderdeel ‘digitale veiligheid’ voor hun rekening. Zij gaan in op de dreiging voor de digitale veiligheid en bespreken de rol van de Gemeenteraad:  

  • Wat kan een Raadslid concreet doen om de informatieveiligheid op orde te krijgen?  
  • En hoe ondersteunt de VNG hen hierbij?

Het webinar is bedoeld voor (startende) raadsleden en gemeentebestuurders, maar is toegankelijk voor iedereen met interesse in dit onderwerp. Het is onderdeel van een reeks ‘Startwebinars’ voor nieuwe én ervaren raadsleden/bestuurders. De belangrijkste beleidsterreinen en de actuele ontwikkelingen worden geschetst. En we leggen uit hoe bestuurders of volksvertegenwoordigers hier richting kunnen geven en wat de VNG voor hen kan betekenen. 

Deelname is gratis. Klik voor meer informatie en inschrijven.