Webinar Incident management

Dit webinar staat geheel in het teken van de processen en technieken rond incident management.

Waarom incident management?

Uit informatiebeveiligingsincidenten van de afgelopen jaren is één rode draad te ontwaren: Organisaties werden voornamelijk getroffen doordat één of meerdere systemen niet voorzien waren van de benodigde beveiligingsupdates of doordat onvoldoende maatregelen waren genomen om de toegang tot deze systemen te beperken. Bij de implementatie van de BIO adviseert de IBD om prioriteit te geven aan het op orde krijgen en houden van basismaatregelen en basisprocessen. Het gaat hierbij dan om het goed inrichten en uitvoeren van:

  • Configuratiemanagement (weten wat je in huis hebt)
  • Patch management (dat wat je in huis hebt actueel houden)
  • Change management (met de juiste aanpassingen hou je het veilig)
  • Incident management (hoe reageer ik als het toch mis gaat)

Hoewel veel gemeenten bezig zijn om met maatregelen de informatievoorziening te beveiligen, zijn risico’s nooit helemaal uit te sluiten. Een incident kan altijd gebeuren. De processen om het incident te ontdekken, analyseren, in te dammen en op te lossen scharen we onder het thema incidentmanagement.

De webinars zijn bedoeld voor iedereen bij gemeenten die organisatorisch tot technisch betrokken zijn bij incident management. Van CISO’s en managers, tot systeembeheerders en netwerkbeheerders. Er wordt rekening gehouden met verschillende volwassenheidsniveaus.

Aanmelden is niet meer mogelijk