Webinar Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2021/22

Eind 2020 publiceerde de IBD het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2021/22. In dit webinar vertelt de IBD hoe dit beeld tot stand kwam, wat de belangrijkste bevindingen waren en hoe de IBD aankijkt tegen de risico’s in de informatiesamenleving. Aansluitend behandelt de IBD het handelingsperspectief voor gemeenten: wat kunnen we doen om de risico’s op een acceptabel niveau te krijgen.

Aanmelden is niet meer mogelijk