VCIB-bijeenkomst – locatie Veghel

Gelegenheid voor nieuwe VCIB’s om kennis te maken met de IBD. Er wordt ingegaan op de rol en de verantwoordelijkheden van de VCIB en hoe om te gaan met de vertrouwelijke informatie die de IBD deelt met VCIB’s.

Indien u wilt deelnemen kunt u een mail sturen aan bijeenkomsten@IBDGemeenten.nl.