VCIB-bijeenkomst IBD – locatie Zutphen

Gelegenheid voor VCIB’s om met de IBD het VCIB-gesprek te voeren over de rol en verantwoordelijkheden van de VCIB. Tevens wordt ingegaan hoe om te gaan met de vertrouwelijke informatie die de IBD deelt met VCIB’s en wordt een toelichting gegeven op stap 3 en 4 van het aansluiten bij de IBD.

Het maximaal aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt. U kunt u niet meer voor deze bijeenkomst aanmelden. In september en oktober vindt weer een nieuwe reeks met regiobijeenkomsten plaats. Daar is ook de gelegenheid om het VCIB-gesprek te voeren. In de agenda vindt u de data van de regiobijeenkomsten. Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan naar verwachting vanaf medio augustus.