VCIB-bijeenkomst IBD – locatie GBLT

Gelegenheid voor VCIB’s om met de IBD het VCIB-gesprek te voeren over de rol en verantwoordelijkheden van de VCIB. Tevens wordt ingegaan hoe om te gaan met de vertrouwelijke informatie die de IBD deelt met VCIB’s en wordt een toelichting gegeven op stap 3 en 4 van het aansluiten bij de IBD.

U kunt u aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen aan [email protected].