Toetsen op VDW in relatie tot ENSIA (sessie 2)

Iedere gemeente is anders, toch zijn er maatregelen tegen hacks en datalekken die voor iedere gemeente van belang zijn. In het verleden bleek dat met het nemen van in ieder geval deze maatregelen, verschillende incidenten uit het verleden mogelijk voorkomen hadden kunnen worden. Deze basismaatregelen dienen in ieder geval overwogen en geïmplementeerd te worden. Voor het op orde brengen van de basis(-maatregelen) heeft de IBD het ondersteuningspakket Verhogen Digitale Weerbaarheid (VDW Module 1) ontwikkeld.

Om gemeenten verder te helpen in het aanbrengen van de focus op de effectieve basismaatregelen, heeft VDW Module 1 een plekje gekregen in de BIO vragenlijst voor de ENSIA-verantwoording. Dit om (zonder extra in te vullen vragen) meer inzicht te krijgen in de status van de gemeente op verschillende basismaatregelen. Tijdens de bijeenkomsten op 12 en 14 oktober lichten we de opzet, keuzes en mogelijkheden hierbij graag verder toe. We gaan daarbij ook verder in op het belang van de focus op basismaatregelen, maar behandelen ook hoe dit een rol kan spelen in verantwoording richting bestuurders. Tijdens de bijeenkomst is er alle ruimte voor discussie en vragen.

Let op: deze sessie heeft nadrukkelijk de focus op basismaatregelen en VDW Module 1 en gaat niet dieper in op de ENSIA-tooling zelf.

Voor wie?

We organiseren deze bijeenkomsten voor personen werkzaam bij gemeenten (en gemeentelijke samenwerkingsverbanden) die zich bezighouden met informatiebeveiliging en/of de ENSIA-verantwoording en meer willen weten over de basismaatregelen uit de BIO vanuit VDW Module 1.

Aanmelden is niet meer mogelijk.