Spreekuur Het Pettenvraagstuk

Hebt u vragen over gegevensdeling in het sociaal domein en het traject Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy? De IBD en het Programma Sociaal Domein organiseren in mei en juni drie spreekuren rondom dit thema.

In het spreekuur Q&A Het ‘Pettenvraagstuk’: omgaan met verschillende taken en rollen in het sociaal domein gaan we in op dat gemeenten zich vaak onvoldoende bewust zijn van de verschillende petten waarmee professionals in het sociaal domein zoals wijkteammedewerkers te maken hebben. Hierdoor zadelen ze professionals vaak onbedoeld op met taken die tegengestelde juridische regimes kennen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een professional zowel de rol van toeleider naar hulp, als hulpverlener heeft. Tijdens de bijeenkomst kunt u vragen stellen naar aanleiding van de handreiking Wijkteams en het Pettenvraagstuk. We gaan er van uit dat u de handreiking kent en doorgenomen heeft.

Voor wie?

De online bijeenkomsten zijn specifiek bedoeld voor FG’s, privacy officers, (privacy) juristen, managers sociaal domein en beleidsmedewerkers sociaal domein binnen gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Aanmelden is niet meer mogelijk.