Spreekuur Gegevensdeling Participatiewet

Hebt u vragen over gegevensdeling in het sociaal domein en het traject Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy? De IBD en het Programma Sociaal Domein organiseren in mei en juni drie spreekuren rondom dit thema.

Tijdens deze eerste bijeenkomst Spreekuur Q&A Gegevensdeling Participatiewet: dilemma’s en tips rond het delen van persoonsgegevens bij de uitvoering van de Participatiewet kunt u vragen stellen over privacy en gegevensverwerking bij uitvoering van de Participatiewet. Denk aan vragen als:

  • ‘Hoe ga ik om met medische gegevens’?
  • ‘Mag ik bij handhaving gebruik maken van gegevens uit andere sociaal domeinwetten’?
  • ‘Hoe zit het met privacy in relatie tot de Wet eenmalige gegevensuitvraag?’

Voor wie?

De online bijeenkomsten zijn specifiek bedoeld voor FG’s, privacy officers, (privacy) juristen, managers sociaal domein en beleidsmedewerkers sociaal domein binnen gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Aanmelden is niet meer mogelijk.