Spreekuur Gegevensdeling Jeugdwet en Wmo

Hebt u vragen over gegevensdeling in het sociaal domein en het traject Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy? De IBD en het Programma Sociaal Domein organiseren in mei en juni drie spreekuren rondom dit thema.

Deze tweede bijeenkomst Spreekuur Q&A Gegevensdeling Jeugdwet en Wmo: dilemma’s en tips rond het delen van persoonsgegevens bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo richt zich op privacy en gegevensverwerking bij uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. U kunt hierbij denken aan vragen als:

  • ‘Wanneer mogen we nog een kopie van het identiteitsbewijs maken en bewaren?’
  • ‘Wij beschrijven in een rapportage standaard de gezinssituatie, dat wil zeggen de overige inwoners, geboortedatum en relatie tot de cliënt. Mag dit? Wat mag je over de gezinsleden vastleggen?’

Voor wie?

De online bijeenkomsten zijn specifiek bedoeld voor FG’s, privacy officers, (privacy) juristen, managers sociaal domein en beleidsmedewerkers sociaal domein binnen gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Aanmelden is niet meer mogelijk.