IBD Regiobijeenkomst Privacy – locatie Arnhem

Voor FG’s en privacyadviseurs (werkzaam binnen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) organiseert de IBD komend voorjaar vier regiobijeenkomsten rondom privacy en gegevensbescherming. De bijeenkomsten vinden plaats in Westerkwartier (vrijdag 22 maart 2019), Arnhem (maandag 25 maart 2019), ‘s-Hertogenbosch (donderdag 4 april 2019) en Zaanstad (dinsdag 9 april 2019).

Programma

12:00 – 13:00 uur     Lunch
13:00 – 13:30 uur     Plenaire opening

Na de plenaire opening wordt de groep opgesplitst. Deelnemers kunnen kiezen uit de workshop ‘Tien geboden voor de FG’ (van 13:30 tot 16:00 uur) of voor 2 kortere workshops: ‘Integrale dienstverlening in het sociaal domein’ en ‘Rechten van betrokkenen in de praktijk’ (van 13:30 tot 16:00 uur).

Workshop ‘Tien geboden voor de FG’
Leer hoe u zich als Functionaris Gegevensbescherming kunt positioneren in uw organisatie: de 10 geboden voor een succesvolle FG, met ook de 10 grootste valkuilen.

Integrale dienstverlening in het sociaal domein
Het sociaal domein blijft een aandachtspunt. De wens om integraal te werken en de burger integraal van dienst te zijn botst soms met de privacywetgeving. Waar liggen de grenzen, maar ook: waar liggen de mogelijkheden?

Rechten van betrokkenen in de praktijk
Wat doet u als u een inzageverzoek ontvangt? Waar moet u op letten? En hoe zit het eigenlijk met het recht op vergetelheid en de Archiefwet?

Op dit moment is het maximaal aantal deelnemers voor deze locatie bereikt. Indien gewenst kunnen wij u op de reservelijst plaatsen voor Arnhem. Stuur een email met uw contactgegevens naar [email protected] met als onderwerp Reservelijst Regiobijeenkomst Privacy locatie Arnhem.