Privacy Pilot PO Intervisie sessie

Wat is een PO Intervisie sessie?
Een PO Intervisie sessie is een professionele, interactieve bijeenkomst door en voor Privacy Officers van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over (juridisch)inhoudelijke vraagstukken. Het oogmerk is de deskundigheid van PO’s te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarnaast is er ruimte om ervaringen te delen en verbinding te leggen met gelijkgestemden. Alle informatie blijft binnen de groep en kan niet worden gedeeld, tenzij hierover is afgestemd. We wensen een vertrouwde omgeving te creëren waarin iedereen een bijdrage levert.

Werkwijze
We komen maximaal 2 uur bij elkaar. Normaliter kunnen de deelnemers vooraf casuïstiek indienen om te bespreken tijdens de bijeenkomst. De ingediende casussen worden van tevoren ter voorbereiding gedeeld met alle deelnemers. De ‘eigenaar’ van de ingediende casus is in de lead en dient zijn of haar casus waar nodig toe te lichten. De andere deelnemers denken mee en geven feedback, suggesties en oplossingsrichtingen. Bij de afronding van een casus kan de ‘eigenaar’ kort samenvatten welke punten hij of zij heeft opgestoken. Voor deze eerste sessie zullen de voorzitters casuïstiek aandragen als wijze van pilot. Het doel van de sessie op 17 juni is om helder te krijgen hoe de sessies na de zomer worden ingericht. Deze Intervisie heeft een helder doel. Een actieve en leerzame samenwerking voor en door PO’ers op landelijk niveau.

Aanmelden is niet meer mogelijk.