Privacy (be)Spreekuur: Thema Zorg & Veiligheid

Wat mag en kan in het Zorg- en Veiligheidsdomein gedeeld worden en onder welke voorwaarden? In dit Privacy (be)Sreekuur bespreken we de grondslag voor gegevensdeling over de verschillende domeinen heen (bv. Aanpak radicalisering/wijkteams/Zorg en veiligheid/Ondermijning). Daarnaast gaan we in op wat de VNG doet om richting te geven in hoe en wanneer er welke informatie gedeeld mag worden. Verder bespreken we wat de aankomende nieuwe wetgeving voor het delen van gegevens betekent. Hoe gaat die wetgeving de witte vlekken dichten?

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.