Privacy (be)Spreekuur: Thema Samenwerkingsverbanden bij Gemeenten

Wie heeft welke rol en wie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de (niet-)naleving van de AVG?  Tijdens dit Privacy (be)Spreekuur wordt aan de hand van voorbeelden ingegaan op deze vragen binnen samenwerkingsverbanden met gemeenten en private partijen. Ook wordt een overzicht gegeven van vereiste (privacy)overeenkomsten met best practices voor (verleggen van) aansprakelijkheid. Wij nodigen u dus uit om voorbeelden aan te dragen van casussen waarbij onduidelijkheid bestaat over de (privacyrechtelijke) rol van uw gemeente en uw samenwerkingspartners.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.