Privacy (be)Spreekuur: Thema “Samenwerken via het Informatieknooppunt Zorgfraude”

Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) helpt gemeenten met het verrijken van signalen van een vermoeden van fraude in het zorgdomein. Toezichthouders, opsporingsdiensten en uitvoeringsorganisaties werken samen via het IKZ. Gemeenten kunnen via een verwerkersovereenkomst aansluiten op het IKZ. Tijdens dit (be)spreekuur gaan wij met elkaar in gesprek over de privacyaspecten van deze samenwerking. Meer informatie over IKZ vindt u hier.

Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk.