Privacy (be)Spreekuur: Thema ‘Privacyborging en volwassenheidsniveaus’

Samen met een aantal gemeenten wordt gewerkt aan een instrument om de volwassenheid van de privacyborging binnen (delen van) uw gemeente te meten. De belangrijkste doelstellingen hiervan zijn het stapsgewijs kunnen verbeteren van de privacyborging bij uw gemeente en het kunnen vergelijken van de stand van de privacyborging tussen diverse domeinen binnen uw gemeente en met andere gemeenten. In dit bespreekuur worden de eerste resultaten getoond en toegelicht, bovendien kunt u input geven voor de verdere ontwikkeling van het instrument.

Aanmelden is niet meer mogelijk