Privacy (be)Spreekuur thema Juridisch Kooigevecht

VNG Naleving heeft in 2021 de Handreiking Internetonderzoek Participatiewet gepubliceerd. Naar aanleiding van deze handreiking gaan VNG Naleving en de IBD aan de hand van een casus juridisch met elkaar op de vuist over de grenzen van de inzet van internetonderzoek en heimelijk onderzoek bij de uitvoering van de Participatiewet.

De bijeenkomst is bedoeld voor gemeentelijke handhavers, beleidsmedewerkers handhaving, privacy officers en FG’s.

Het maximaal aantal deelnemers voor deze sessie is bereikt. Er is een extra sessie gepland op donderdag 24 maart om 10:30 uur.

Aanmelden voor donderdag 24 maart kan hier.