Privacy (be)Spreekuur thema Het Pettenvraagstuk in het sociaal domein: als hulp en toeleiding samen komen

Veel professionals in het sociaal domein worstelen met de verschillende rollen die ze hebben. De ene keer zijn ze toeleider namens het college van b&w, de andere keer hulpverlener. En in alle gevallen zijn ze professional met een eigen beroepsethiek. Hoe verhouden die rollen zich tot en elkaar? Wat betekent dat voor de gegevensverwerking? En vooral: wat kunnen organisaties doen om professionals meer duidelijkheid te verschaffen wanneer ze welke pet op hebben, en wat dat betekent?

Over die laatste vraag ‘Wat kunnen organisaties doen?’, gaat dit webinar. Het is bedoeld voor privacy-officers, beleidsmensen en adviseurs die gemeenten adviseren bij de inrichting van de dienstverlening in het sociaal domein, en wijkteams in het bijzonder.

Het webinar is gebaseerd op de gelijknamige handreiking die in december 2020 is verschenen onder de vlag van het Programma Sociaal domein. U krijgt tips van de schrijvers over hoe u met de handreiking aan de slag kunt gaan. En er is ruim gelegenheid tot vragen stellen aan de auteurs. Deelnemers krijgen een pdf van de handreiking toegestuurd.

Het maximaal aantal deelnemers is bereikt. U kunt zich niet meer aanmelden.