Privacy (be)Spreekuur thema Het Pettenvraagstuk in het sociaal domein: als hulp en toeleiding samen komen

Veel professionals in het sociaal domein worstelen met de verschillende rollen die ze hebben. De ene keer zijn ze toeleider namens het college van B&W, de andere keer hulpverlener. In alle gevallen zijn ze professional met een eigen beroepsethiek. Hoe verhouden die rollen zich tot en elkaar? Wat betekent dat voor de gegevensverwerking? En vooral: wat kunnen organisaties doen om professionals meer duidelijkheid te verschaffen wanneer ze welke pet op hebben, en wat dat betekent? Over die laatste vraag: wat kunnen organisaties doen gaat dit webinar.

Het webinar is gebaseerd op de gelijknamige handreiking die in december 2020 is verschenen onder de vlag van het Programma Sociaal domein. U krijgt tips van de schrijvers over hoe u met de handreiking aan de slag kunt gaan. En er is ruim gelegenheid tot vragen stellen aan de auteurs.

Aanmelden is niet meer mogelijk.