Privacy (be)Spreekuur thema Het mag wel van de AVG!

Een vaak gehoorde klacht in gemeenteland is: ‘Het mag niet van de AVG.’ Dit leidt tot handelingsverlegenheid. De AVG stelt weliswaar regels voor de verwerking van persoonsgegevens, maar de vraag is of de AVG echt zoveel beperkingen oplegt aan de verwerking van persoonsgegevens. In dit bespreekuur willen we aan de hand van een aantal casussen met de deelnemende FG’s en PO’s het gesprek aangaan over de vraag of iets echt niet mag van de AVG.

De bijeenkomst is bedoeld voor CISO’s, FG’s en PO’s werkzaam bij gemeenten/gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Tijdens de sessie kunnen zij met elkaar sparren over uiteenlopende thema’s.

Aanmelden is niet meer mogelijk