Privacy (be)Spreekuur: Thema “Cameratoezicht door politie en gemeenten”

In dit bespreekuur gaan we in op de actuele vragen die leven bij gemeenten omtrent de inzet van camera’s. We gaan in op de wettelijke verplichtingen uit de diverse wettelijke regelingen, zoals de AVG, artikel 151c Gemeentewet en de Wet politiegegevens (Wpg). Welke wettelijke regelingen in een concreet geval gelden, is afhankelijk van de vragen wie als verantwoordelijke kan worden aangemerkt en voor welke doeleinden een camera wordt ingezet. Vanuit deze wettelijke regelingen gelden weer verschillende uitgangspunten. Ook vragen we gemeenten om hun ervaringen te delen zodat anderen daarvan kunnen leren.