Privacy (be)Spreekuur thema Beveiligen persoonlijke gezondheidsinformatie binnen gemeenten

Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe persoonlijke gezondheidsinformatie (medische gegevens) beveiligd moeten worden en welke normen en standaarden van toepassing zijn op gemeenten.

Dit (be)Spreekuur geeft handvaten hoe gemeenten moeten omgaan met persoonlijke gezondheidsinformatie binnen hun gemeenten. De privacy wet- en regelgeving, de beveiliging van deze persoonlijke gezondheidsinformatie, maar ook vanuit praktisch oogpunt. Tijdens het (be)Spreekuur zal niet specifiek worden ingegaan op de verschillende domeinwetgevingen, zoals Wmo en jeugdwet. Het doel van dit (be)Spreekuur is niet om vast te stellen of persoonlijke gezondheidsinformatie gebruikt mag worden, maar als deze wordt gebruikt hoe deze beveiligd / beschermd moet worden.

Voor wie?

Dit spreekuur is bedoeld voor de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG), Privacy Officer (PO) maar ook gemeentelijk personeel dat werkt met persoonlijke gezondheidsinformatie van burgers, zoals binnen het sociaal domein.

Aanmelden is niet meer mogelijk.