Privacy (be)Spreekuur thema AVG Borgingsproduct 2.0

De nieuwe versie van het AVG borgingsproduct (versie 2.0) is nu beschikbaar. Dit instrument geeft gemeenten handvatten om een goede omgang met persoonsgegevens binnen de gehele gemeente te waarborgen.

In deze nieuwe versie zijn de controls (1) geactualiseerd om nog meer aan te sluiten bij de gemeentelijke praktijk, (2) uitgebreid met relevante maatregelen uit de PbD-instrumenten en ISO27701 en (3) gekoppeld aan privacyvolwassenheidsniveaus. De volwassenheidsniveaus bieden gemeenten de mogelijkheid om (per thema en per afdeling) een ambitieniveau vast te stellen en te beoordelen hoe het ervoor staat met de bescherming van persoonsgegevens binnen de gemeente.

Samen met gemeenten is de afgelopen maanden gewerkt aan deze nieuwe versie. Tijdens dit bespreekuur zullen we het eindresultaat doorlopen. Het AVG Borgingsproduct 2.0 is een levend document. De feedback tijdens dit (be)spreekuur kunnen we dus gebruiken om het product nog verder te verbeteren.

Aanmelden is niet meer mogelijk.