Privacy (be)Spreekuur Audit Wet politiegegevens: een stevige basis

De audit die gemeenten moeten uitvoeren op basis van de Wet politiegegevens roept nog altijd veel vragen op. Vooral de beginfase van de audit is lastig. Want welke verwerkingen vallen nu wel of niet onder de Wet politiegegevens?

De werkzaamheden van handhavers zijn over het algemeen wel duidelijk. Maar hoe zit het met de verwerking van politiegegevens bij bijvoorbeeld de aanpak van ondermijning? Of bij het onderzoeken van bepaalde RIEC-casuïstiek?

Het doel van dit (be)spreekuur is meer inzicht te krijgen in de verwerkingen die onder de audit vallen en kennis op te doen waardoor je weet welke afweging je daarvoor moet maken.  We organiseren deze bijeenkomst voor iedereen die zich binnen de gemeentelijke organisatie bezig houdt met de Audit Wpg.

Suzanne Franken, trainer en deskundige op het gebied van de Wet politiegegevens, komt ons hierover uitleg geven aan de hand van vijf of zes vragen die door de doelgroep zijn aangeleverd.

Aanmelden is niet meer mogelijk.