Open spreekuur Open Standaarden

Forum Standaardisatie houdt op 9 maart a.s. een open spreekuur Open Standaarden. Hoe kunnen Open Standaarden mij helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Hoe ‘Leg ik uit’ in mijn jaarverslag conform de Rijksbegrotingsvoorschriften? Hoe kan Forum Standaardisatie mijn organisatie faciliteren? Deze en andere vragen komen aan de orde in het spreekuur. Uiteraard zijn tips en praktijkervaringen met Open Standaarden ook van harte welkom.

Voor meer informatie en aanmelden klik hier.