Online Privacy (be)Spreekuur Inlichtingenbureau: werkwijze en mogelijkheden

Introductie

Samen met het Inlichtingenbureau organiseert de IBD een online (be)spreekuur over het gebruik van IB-rechtmatigheidssignalen in de uitvoeringspraktijk.

In de Participatiewet staat dat gemeenten bijstandsuitkeringen moeten verstrekken aan inwoners die daarvoor in aanmerking komen. De gemeente moet dus beoordelen of een inwoner (nog steeds) in aanmerking komt voor bijstand.

Tijdens het (be)spreekuur gaan Alex Tamminga (Accountmanager) en Jan-Peter Bergfeld (Functionaris Gegevensbescherming) van het Inlichtingenbureau in op de volgende onderwerpen:

  • Hoe ondersteunt het Inlichtingenbureau vanuit de eigen wettelijke taak gemeenten bij deze beoordeling?
  • Welke instellingen een gemeente kan kiezen om rechtmatigheidscontrole met gebruikmaking van IB-signalen zo effectief en efficiënt mogelijk in te regelen binnen de kaders van de AVG.
  • De juridische- en privacy-kaders die van toepassing zijn op de gegevensverwerking en op de doorontwikkeling van die dienstverlening.

Het bespreekuur is interessant voor managers, voor beleidsmedewerkers werk en inkomen en voor FG’s en privacy-officers van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Datum: donderdag 20 april 2023

Tijd: 10:00 – 11:30 uur

Locatie: Microsoft Teams

Aanmeldlinkaanmelden is niet meer mogelijk

Links naar relevante websites: N.v.t.