Online Privacy (be)Spreekuur Dossiervorming Participatiewet

Introductie
Gemeenten moeten voor de uitvoering van de Participatiewet persoonsgegevens van uitkeringsgerechtigden verwerken. Het risico bestaat daarbij dat gemeenten te veel persoonsgegevens verwerken.

Elf gemeenten en gemeenschappelijke regelingen hebben in samenwerking met de IBD een handreiking opgesteld die gemeenten helderheid verschaft over dossiervorming op grond van de Participatiewet.
De handreiking bevat best practices die een relatief eenvoudige en beproefde manier bieden om aan de verplichtingen op grond van de Participatiewet te voldoen.

Voor wie?
Dit webinar is voor medewerkers van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Datum: donderdag 25 mei 2023

Tijd: 10:00 – 11:30

Locatie: Microsoft Teams

Aanmeldlink: aanmelden is niet meer mogelijk

Links naar relevante websites: N.v.t.