Online intervisie voor FG’s en PO’s

De online intervisie geeft de ruimte om laagdrempelig ervaringen en casussen met elkaar te delen en van elkaar te leren. Daarnaast is het doel op langere termijn dat betrokken gemeenten na deze intervisie met elkaar verder kunnen gaan als groep, om die goede ervaringen en aanpakken te blijven uitwisselen. Zo kunnen gemeenten als sparringpartner voor elkaar functioneren.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor gemeentelijke FG’s en PO’s en andere medewerkers die focussen op de inbedding van gegevensbescherming binnen gemeenten.

Inschrijven kan via de website van VNG Connect.