Online (be)Spreekuur Privacy voor de CISO

Tijdens deze bijeenkomst worden de functies Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Privacy Officer (PO) toegelicht. Beide zijn privacyfuncties, maar met verschillende taken en verantwoordelijkheden. Wie doet wat? Hoe verhouden de functies zich tot elkaar? En in welke situaties zou ik als CISO bij de FG of PO aan moeten kloppen?

De praktijk leert dat het gezamenlijk optrekken van de privacyfunctionaris en de CISO hun daadkracht richting directies en bestuurders versterkt. Op welke gebieden zouden ze samen op kunnen/moeten optrekken? Hoe zou de privacyfunctionaris de CISO beter kunnen ondersteunen? Zijn er momenten waarop de samenwerking niet mogelijk is?

Naast het belang van samenwerking wordt er ook ingegaan op wat er van een CISO wordt verwacht op het gebied van privacy. Welke privacy basiskennis heeft de CISO nodig om goed samen te kunnen werken? Wat moet de CISO van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ander relevante privacy wet- en regelgeving weten?

Aanmelden is niet meer mogelijk.