Online (be)Spreekuur Privacy Actualiteiten voor gemeenten – januari

Introductie
Tijdens dit online (be)spreekuur bespreken we onder meer jurisprudentie, (boete)besluiten, andere berichtgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens en onderwerpen die in de media aan bod zijn gekomen.

Doel project
Deze bijeenkomst is voor alle privacy- en informatiebeveiligingsfunctionarissen werkzaam bij gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden en heeft als doel het gezamenlijk bespreken van privacyactualiteiten (relevant voor gemeenten).

Een actieve deelname wordt van u gevraagd, bijvoorbeeld door aan te geven welke impact bepaalde actualiteiten hebben gehad binnen uw gemeente.

Datum: maandag 15 jauari 2023

Tijd: 13:30 – 15:00 uur

Locatie: Microsoft Teams

Aanmeldlink: https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/2024-online-bespreekuur-privacy-actualiteiten-voor-gemeenten-januari/

Links naar relevante websites: N.v.t.