Online (be)Spreekuur Informatiebeveiliging voor de Privacyfunctionaris

Tijdens deze online bijeenkomst wordt de functie Chief Information Security Officer (CISO) toegelicht. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de CISO. En in welke situaties zou ik als privacyfunctionaris bij de CISO moeten aankloppen?

De praktijk leert dat het gezamenlijk optrekken van de CISO en de privacyfunctionaris hun daadkracht richting directies en bestuurders versterkt. Op welke gebieden zouden ze samen op kunnen/moeten optrekken? Hoe zou de CISO de privacyfunctionaris beter kunnen ondersteunen? Zijn er momenten waarop de samenwerking niet mogelijk is?

Naast het belang van samenwerking wordt ook ingegaan op wat er van een privacyfunctionaris wordt verwacht op het gebied van informatiebeveiliging. Welke basiskennis op het gebied van informatiebeveiliging heeft de privacyfunctionaris nodig om goed samen te kunnen werken? Wat moet de privacyfunctionaris weten van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)?

Aanmelden is niet meer mogelijk.