Introductiedag cyberstagiairs

Introductie
De VNG en de IBD zetten zich in om gemeenten en jong talent met elkaar te verbinden in de vorm van stageopdrachten. Ook bieden de VNG en de IBD een introductiedag aan studenten aan die een stageplek hebben gevonden bij een gemeente / gemeentelijke samenwerkingsverband.

Doel project
Tijdens deze dag krijgen de stagairs een introductie op het werken in een gemeentelijke omgeving en worden presentaties gegeven over de onderwerpen Informatiebeveiliging, Privacy, Digitale Grondrechten en ethiek en Openbare Orde en Veiligheid. Naast een inhoudelijk interessant programma brengt deze dag stagiairs ook met elkaar in verbinding!

Datum: donderdag 14 september 2023

Tijd: 10:00 – 16:00 uur

Locatie: Aristo meeting center Utrecht Lunetten,  Brennerbaan 150 3524 BN Utrecht

Aanmeldlink:  aanmelden niet meer mogelijk.

Links naar relevante websites: https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/cyberstage/