IBD webinar ‘Randvoorwaarden en starten met Monitoring & Response (SIEM/SOC)’

In dit webinar geven we inzicht in de toegevoegde waarde van M&R (SIEM/SOC) voor gemeenten, doordat men inzicht krijgt in de gewenste en ongewenste activiteiten in de ICT-infrastructuur.

We laten daarbij zien waarom de randvoorwaarden zo belangrijk zijn en waarom het noodzakelijk is om eraan te voldoen. We stappen daarna door naar het starten van een implementatie volgens de aanpak die beschreven is in de “Starten met M&R” documentatie.

Het webinar heeft zowel een proces- als een inhoudelijke component, maar we gaan niet heel diep in op de techniek. Uiteraard leggen we de relatie met GGI-Veilig, met name niveau START. (Dit in lijn met het advies van het NCSC: Begin klein en breid daarna uit). Ook komt het belang van goede en volledige logging aan bod: wat voor soort logging heb je nodig en waarom.

We organiseren dit webinar voor CISO’s, (ICT) management, ICT technici en proceseigenaren binnen gemeenten. Kent u collega’s voor wie het webinar ook interessant is, stuur deze aankondiging dan aan gerust aan hen door.

Aanmelden
Vul uw naam en mailadres in op: https://vng.webinargeek.com/randvoorwaarden-en-starten-met-monitoring-response-siem-soc

Hierna ontvangt u van Webinargeek een bevestigingsmail van uw registratie, met daarin de link waarmee u enige minuten voor aanvang, het webinar kunt openen.  Mocht het tijdstip van het webinar u niet uitkomen, schrijf u dan toch in. Iedereen die zich ingeschreven heeft, ontvangt één of enkele dagen na het webinar een mail met de gegeven informatie en een link naar de opname, zodat u het webinar ook achteraf kunt bekijken.