IBD Privacy (be)Spreekuur thema Pettenproblematiek in het sociaal domein

In vrijwel elk wijkteam hebben de medewerkers meerdere taken. Bij elke taak kan een ander juridisch kader passen voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze vereniging van verschillende taken en rollen binnen één functie leidt in de praktijk regelmatig tot vragen en discussie tussen medewerkers en tussen de organisaties die bij een wijkteam betrokken zijn (de zogenaamde ‘Pettenproblematiek’). In dit webinar geven we hierover meer duidelijkheid.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.