IBD Crisisgame en Train de trainer sessie – locatie Utrecht 4 december

Op woensdag 4 december speelt de IBD de IBD Crisisgame zodat u kunt ervaren of u de game wilt gebruiken in uw eigen organisatie als bewustwordingsmiddel. Aansluitend kunt u de train de trainersessie volgen, waarin u wordt opgeleid als moderator en toegang krijgt tot al het spelmateriaal.

Het programma ziet er als volgt uit:

09:45-10:00 uur: inloop
10:00-12:00 uur: introductie en spelen van de game (incl terugkoppeling game)
12:00-12:30 uur: lunch
12:30-13:30 uur: train de trainer sessie

Informatie over de game

De gemeente De Natte Meren is gehackt. U staat voor de taak deze hack samen met andere gemeentelijke deelnemers zo efficiënt mogelijk te bestrijden. Analyseer de risico’s, voorkom dat de data bij onbevoegden terechtkomt, beperk de schade en achterhaal wie de dader is. Maar let op! De tijd dringt en consequenties van verkeerde beslissingen kunnen verstrekkend zijn. Meer informatie over de crisisgame leest u hier.

Aanmelden

U kunt u aanmelden door een mail te sturen aan [email protected] o.v.v. crisisgame 4 december in Utrecht