IBD Bijeenkomst Aansluiten voor GR’en

Ook als gemeenschappelijke regeling kunt u aansluiten bij de IBD. Dit is belangrijk, omdat u zo kunt beschikken over relevante, actuele informatie over kwetsbaarheden in door uw organisatie gebruikte hard- en software. Daarmee kunt u voorkomen dat zich bij uw organisatie incidenten voordoen op het gebied van informatiebeveiliging, maar ook profiteren van de dienstverlening van de IBD mocht zo’n incident zich toch voordoen.

In deze online sessie wordt uitgelegd wat de IBD dienstverlening precies omvat en hoe uw organisatie zich bij de IBD kan aansluiten om te profiteren van deze dienstverlening.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers werkzaam bij gemeenschappelijke regelingen.

Aanmelden is niet meer mogelijk.