IBD (be)Spreekuur: Thema ‘Nieuwe maatregelenset BBN2+’

Gemeenten hebben aangegeven dat er interesse is voor de onderwerpen ‘praktische toepassing risicomanagement’ en de ‘nieuwe maatregelenset BBN2+’. Daarom organiseren we op deze onderwerpen binnenkort bespreekuren vanuit de IBD.

Vanwege de hoge belangstelling is er nog een extra sessie gepland met onderwerp ‘nieuwe maatregelenset BBN2+’.

Aanmelden is niet meer mogelijk.