IBD (be)Spreekuur thema Beïnvloeding – de psychologie van het overtuigen voor CISO’s, FG’s en PO’s

Wat is sterker, een mier of een gorilla? Het antwoord op deze vraag geven wij in dit webinar ‘Beïnvloeding. De psychologie van het overtuigen voor CISO’s, FG’s en PO’s’.

Macht is niet doorslaggevend in een organisatie om zaken gedaan te krijgen. Invloed is dat wel. CISO’s, Privacy Officers en FG’s moeten hun invloed gebruiken om anderen aan te zetten tot het nemen van maatregelen in het kader van informatiebeveiliging en privacy. Om daadwerkelijk invloed te hebben spelen verschillende factoren een rol, bijvoorbeeld de positionering in de organisatie, de manier waarop er wordt gecommuniceerd en hoe er wordt geluisterd. In dit webinar gaan we op basis van praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke inzichten in op de vraag hoe CISO’s, PO’s en FG’s hun overtuigingskracht binnen de organisatie kunnen vergroten tegenover bestuurders, managers en medewerkers.

Aanmelden is niet meer mogelijk