IBD (be)Spreekuur: Thema “Awareness in informatiebeveiliging en privacy bij gemeenten”

Verhogen beveiligingsbewustzijn is een van de belangrijkste maatregelen, voor zowel informatiebeveiliging als privacy. De beste fysieke, technische en organisatorische maatregelen worden door onbewust menselijk handelen ondermijnd. Een van de belangrijkste faalfactoren bij verhogen beveiligingsbewustzijn is dat een systematische aanpak ontbreekt. In de handreiking Verhogen bewustzijn informatiebeveiliging wordt een gestructureerde aanpak voor het verhogen van beveiligingsbewustzijn gepresenteerd. In dit (be)Spreekuur lichten we de gestructureerde aanpak toe.

Aanmelden is niet meer mogelijk