Webinar thema 2FA

2FA vormt een belangrijk aspect van de gemeentelijke informatiebeveiliging. Authenticatie gebaseerd op alleen gebruikersnaam en wachtwoord is in veel gevallen niet meer veilig genoeg.

Dit webinar gaat in op het document “Handreiking 2-factor authenticatie” waarin algemene aanwijzingen gegeven worden over het hoe en waarom van 2FA, welke mogelijkheden er bestaan en een stappenplan om hier mee aan de slag te gaan. Dit webinar is ook bedoeld om kennis te delen, gemeenten die al werken met 2-FA worden expliciet ook uitgenodigd om deel te nemen zodat alle deelnemers in staat worden gesteld van elkaar te leren.

Aanmelden is niet meer mogelijk.