FG Intervisie – september

Introductie
Wat verstaan wij onder intervisie? Onder intervisie verstaan wij een professionele interactieve uitwisseling tussen FG’s van gemeenten over vraagstukken of problemen uit de dagelijkse praktijk.

We komen maximaal 2 uur bij elkaar. Vooraf kunnen de deelnemers één of meerdere onderwerpen inbrengen om te bespreken. Deze worden verzameld en voorafgaand aan de bijeenkomst naar alle deelnemers verzonden ter voorbereiding.  De ‘eigenaar’ van de casus bepaalt hoe lang en diepgaand het bespreken van de casus duurt. De andere deelnemers denken mee en geven feedback, suggesties en oplossingsrichtingen. Bij de afronding van een casus kan de ‘eigenaar’ kort samenvatten welke punten hij of zij heeft opgestoken van de bespreking van de casus.

Doel project
De FG Intervisies zijn professionele, interactieve bijeenkomsten voor en door FG’s van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over inhoudelijke vraagstukken. Het oogmerk is de deskundigheid van FG’s  te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Datum: dinsdag 20 september 2022

Tijd: 10:00 tot 12:00 uur

Locatie: Microsoft Teams

Aanmeldlink: aanmelden is niet meer mogelijk

Links naar relevante websites: N.v.t.