FG Intervisie – november

Wat is een intervisie? 
Onder intervisie verstaan wij een professionele interactieve uitwisseling tussen FG’s van gemeenten over vraagstukken of problemen uit de dagelijkse praktijk. Het oogmerk is de deskundigheid van FG’s te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Werkwijze 
We komen bij iedere intervisie maximaal 2 uur bij elkaar. Vooraf kunnen de deelnemers één of meerdere onderwerpen inbrengen om te bespreken. Deze worden verzameld en van tevoren naar alle deelnemers verzonden ter voorbereiding. Gezamenlijk wordt aan het begin de volgorde van bespreking bepaalt. De ‘eigenaar’ van de casus bepaalt hoe lang en diepgaand het bespreken van de casus duurt. De andere deelnemers denken mee en geven feedback, suggesties en oplossingsrichtingen. Bij de afronding van een casus kan de ‘eigenaar’ kort samenvatten welke punten hij of zij heeft opgestoken van de bespreking van de casus.

We starten de sessie met een plenaire bijeenkomst en zullen bij veel aanmeldingen de groep opdelen in ‘kamers’.

Aanmelden is niet meer mogelijk.