Extra bijeenkomst Beheergroep Standaard Verwerkersovereenkomst – locatie Utrecht

Op 6 december heeft de IBD een dag gehouden voor leveranciers, tijdens deze bijeenkomst is uitleg gegeven over de BIO en Privacy by Design normen.  Eén van de uitkomsten van deze bijeenkomst is dat zowel bij leveranciers als bij gemeenten nog veel vragen bestaan over hoe leveranciers kunnen aantonen dat zij aan deze normen voldoen en hoe gemeenten dit in hun pakket van eisen moeten opnemen.

Om de informatieveiligheid te vergroten is het nuttig om te proberen meer duidelijkheid te scheppen tussen gemeenten en leveranciers met betrekking tot realistische inkoopeisen. Omdat dit de afspraken in de standaard verwerkersovereenkomst raakt en omdat de beheergroep een relevante en positieve vertegenwoordiging kent van gemeenten en leveranciers,  hebben we een extra overleg gepland om hier samen afspraken over te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een privacy gedragscode of een BIO compliancy regeling.

Vragen? Neem dan contact met ons op via [email protected]