Expertgroep Verhogen Beveiligingsbewustzijn – locatie Utrecht

De Expertgroep Verhogen beveiligingsbewustzijn gaat verdere invulling geven aan het kader dat in de handreiking Verhogen beveiligingsbewustzijn is gepresenteerd om tot een systematische aanpak van de bewustwording te komen.

De IBD wil samen met gemeenten tot een set van instrumenten komen, waarmee zij concreet aan de slag kunnen in de verschillende fasen van het bewustwordingstraject.