Expertgroep Verhogen Beveiligingsbewustzijn – locatie Utrecht

Samen met een aantal gemeenten gaat de IBD in de Expertgroep Verhogen Beveiligingsbewustzijn aan de slag met een verdere uitwerking van de handreiking Verhogen bewustzijn informatiebeveiliging en de ontwikkeling van een HRM-aanpak, die kan helpen bij het borgen van de juiste acties in relatie tot bewustwording.

Vragen of input voor de expertgroep? Neem dan contact met ons op via bijeenkomsten@ibdgemeenten.nl onder vermelding van “expertgroep Verhogen Beveiligingsbewustzijn”.