Expertgroep Privacy by Design – locatie Utrecht

Privacy by Design en Privacy by Default zijn 2 belangrijke, maar abstracte concepten en verplichtingen uit de AVG.

De IBD heeft uit een groot aantal enthousiaste aanmeldingen een gevarieerde expertgroep samengesteld.  Het doel van de expertsessies is onder meer het stimuleren van samenwerking en kennisdeling en het ontwikkelen van instrumenten.