Expertgroep Privacy by Design – locatie Utrecht

Privacy by Design en Privacy by Default zijn 2 belangrijke, maar abstracte concepten en verplichtingen uit de AVG.

De IBD heeft uit een groot aantal enthousiaste aanmeldingen een gevarieerde expertgroep samengesteld. Deze expertgroep komt bij elkaar op 23 mei, 6 juni en 20 juni 2019.  Het doel van de expertsessies is onder meer het stimuleren van samenwerking en kennisdeling en het ontwikkelen van instrumenten.